Skip to main content

Nieuwe belastingregels in 2023

Het belastingtarief in de eerste schrijf is iets naar beneden gegaan en de algemene heffingskorting is in 2023 juist hoger. Ook is de heffing in box 3 aangepast. Dergelijke veranderingen hebben invloed op uw portemonnee. In dit artikel leest u over de belangrijkste wijzigingen en de gevolgen hiervan.

De wijzigingen voor 2023:

Wijziging belastingschijven

Uw inkomen uit werk en woning zit in box 1. Vanaf 1 januari zijn de tarieven en bedragen van de belastingschijven gewijzigd:
Schijf 1: belastbaar inkomen tot 73.031 euro, tarief 36,93 procent
Schijf 2: belastbaar inkomen vanaf 73.031 euro, tarief 49,50 procent

Belastingtarieven voor AOW’ers
Schijf 1: belastbaar inkomen tot 38.703 euro, tarief 19,03 procent *
Schijf 2: belastbaar inkomen vanaf 38.703 euro tot 73.031 euro, tarief 36,93 procent
Schijf 3: belastbaar inkomen vanaf 73.031 euro, tarief 49,50 procent

* Voor mensen die geboren zijn op of na 1 januari 1946 bedraagt het maximaal belastbaar inkomen 37.149 euro in de eerste schijf.

Algemene heffingskorting

De maximale algemene heffingskorting voor de inkomstenbelasting gaat omhoog naar 3.070 euro in 2023. De algemene heffingskorting voor mensen met een AOW-uitkering bedraagt in 2023 maximaal 1.583 euro.

Is het inkomen hoger dan 22.660 euro, dan wordt de algemene heffingskorting lager naar mate het inkomen hoger is. U krijgt geen algemene heffingskorting als het inkomen hoger is dan 73.031 euro.

Arbeidskorting

Mensen met een baan krijgen arbeidskorting. Dit jaar stijgt de maximale arbeidskorting naar 5.052 euro. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het inkomen. Is uw inkomen hoger dan 37.691 euro dan krijgt u te maken met een versnelde afbouw van de arbeidskorting.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting stijgt tot maximaal 2.694 euro.

Aftrekposten

Ook in 2023 wordt het tarief van de aftrekposten verder afgebouwd vanaf een inkomen van 73.031 euro. De maximale aftrek bedraagt dan 36,93 procent.

Box 2

Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) blijft 26,90 procent.

Aanpassing heffingen box 3

In de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet Box 3 is een nieuwe berekeningswijze opgenomen ter bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen. Het vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen gaat omhoog naar 57.000 euro of naar 114.000 euro indien u een fiscale partner hebt. Voor meer informatie over Box 3 klik hier.

Bijdrage zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) daalt. Voor werknemers gaat de bijdrage omlaag naar 6,68 procent. Ook zzp'ers, ondernemers en gepensioneerden krijgen te maken met een daling naar 5,43 procent.