Skip to main content

De belastingaangifte 2022

Het voorjaar breekt aan en dat betekent dat het ook weer tijd is voor de aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst vult zo veel mogelijk al voor u in. Het is belangrijk om de gegevens goed te controleren, zeker als uw situatie het afgelopen jaar veranderd is. Bijvoorbeeld als u bent gaan samenwonen. Kijk dan even goed of u nog gegevens moet aanvullen.

Eigen woning

Het is ook belangrijk om de aftrekposten goed te controleren. Sommige kosten die u maakt, zijn aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Veel mensen weten bijvoorbeeld dat de hypotheekrente aftrekbaar is. Ook de kosten rondom het afsluiten van een hypotheek en het aankopen van een huis – zoals advies- en notariskosten – zijn aftrekbaar. Daarnaast is de boeterente bij het oversluiten van een hypotheek op te voeren als aftrekpost.

Een eigen woning heeft dus verschillende belastingvoordelen. Al voert het kabinet hierin wel de nodige veranderingen door. De hypotheekrenteaftrek daalt bijvoorbeeld al een aantal jaren gestaag.

Voordeel bij verzekeringen

Niet alleen uw hypotheek, maar ook verzekeringen kunnen een interessante aftrekpost zijn. U kunt de premie van sommige verzekeringen geheel of gedeeltelijk aftrekken van uw belastbaar inkomen. Zo is voor zelfstandig ondernemers de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar. Ook een woonlastenverzekering met arbeidsongeschiktheid, de lijfrenteverzekering of het fiscaal aftrekbaar bankspaarproduct kunt u opvoeren als aftrekpost.

Dat maakt het fiscaal gezien interessanter om zo’n verzekering af te sluiten. Als een dergelijke verzekering uitkeert, dan moet u over dat bedrag wel belasting  betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de belastingschijf waarin uw inkomen valt.

Minder bekende aftrekposten

Naast deze bekendere aftrekposten zijn er ook nog een aantal minder bekende aftrekbare kosten. Zo kunt u bijvoorbeeld bepaalde zorgkosten meenemen als aftrekpost. Daarnaast is het in sommige gevallen ook mogelijk om de reiskosten met het openbaar vervoer naar het werk op te voeren als aftrekpost. Kijk voor een overzicht van alle aftrekposten en de bijbehorende voorwaarden op de site van de Belastingdienst.

Studiekosten

Let op: studiekosten zijn in 2022 niet meer fiscaal aftrekbaar. Hiervoor is het STAP-budget in de plaats gekomen. Alle werkenden of werkzoekenden kunnen €1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Vooralsnog moet u er snel bijzijn om ook daadwerkelijk een budget te bemachtigen. De potjes voor het STAP-budget zijn snel leeg.

Data

Als het belastingformulier voor 1 april binnen is bij de Belastingdienst, ontvangt u voor 1 juli een bericht. Als u het formulier pas na 1 april instuurt, dan krijgt u ook pas later bericht. De aangifte inkomstenbelasting voor 2022 moet uiterlijk voor 1 mei 2023 binnen zijn bij de Belastingdienst.

Voorlopige aanslag

Naast de aangifte inkomstenbelasting voor 2022, hebt u waarschijnlijk ook al een voorlopige aanslag voor 2023 gehad. Dit is het bedrag dat u alvast vooruit moet betalen, u kunt dit in één keer betalen, of u maakt er een maandelijks bedrag van. Controleer ook hier uw gegevens en de bedragen. Een verandering in uw persoonlijke situatie kan van invloed zijn op uw voorlopige aanslag. Neem dan contact op met de Belastingdienst.