Skip to main content

Het recht om vergeten te worden

Er is veel informatie op internet te vinden. Dat is ontzettend handig, want zo hebt u de antwoorden op alle prangende vragen bij de hand. Alleen wat als er onjuiste of privacygevoelige informatie over u op het internet te vinden is? Dan wilt u dat natuurlijk zo snel mogelijk wissen.

Zoekresultaten van zoekmachines

Helaas lukt het niet altijd om gegevens van het internet te verwijderen, maar er zijn wel mogelijkheden. Zo kunt u een verzoek indienen bij zoekmachines – zoals Google – om bepaalde zoekresultaten te verwijderen voor zoekopdrachten met betrekking tot de naam van een persoon.

Alle verzoeken die binnenkomen, moeten worden behandeld door het bedrijf achter een zoekmachine. Is de betreffende informatie onjuist, onnauwkeurig, irrelevant of buitensporig, dan kan uw verzoek goedgekeurd worden. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Bijvoorbeeld als het in het algemeen belang is dat informatie beschikbaar blijft, dan keurt de zoekmachine uw verzoek af.

AVG

Het ‘recht op vergetelheid’ zoals dit heet, is al van kracht sinds mei 2014. Destijds werd dit vastgesteld door een arrest van het Europees Hof van Justitie. Daarna is de basis van dit recht opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 2018 actief is.

Goed om te weten: de regels op het gebied van gegevensbescherming gelden vaak alleen voor de persoonsgegevens van individuen en niet voor gegevens over bedrijven of organisaties.

Persoonsgegevens bij organisaties

Naast de zoekresultaten van zoekmachines, is het ook mogelijk om bedrijven en organisaties te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. De AVG geeft mensen namelijk ook het ‘recht op gegevenswissing’.

Er zijn verschillende redenen waarom een organisatie persoonsgegevens moet wissen. Bijvoorbeeld als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, als de persoon in kwestie de toestemming voor het gebruik van de gegevens intrekt of als de organisatie zich niet aan de privacyregels houdt.

In sommige situaties geldt het recht op gegevenswissing niet. Dat is bijvoorbeeld als een organisatie de gegevens verwerkt om openbaar gezag of een (wettelijk vastgestelde) taak van algemeen belang uit te voeren of als de gegevens noodzakelijk zijn om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen.

Meer weten?

Meer informatie over het recht op vergetelheid en het laten verwijderen van uw persoonsgegevens vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.